Africa dex - definiţie, sinonime, conjugare

Africa

AFRICA, al doilea continent, ca mărime, al Pămîntului, traversat de Ecuator şi de cele două tropice, cuprins între Oc. Atlantic (la V), M. Mediterană (la N), Marea Roşie şi Oc. Indian (la E); c. 30,3 mil2 (cu insulele învecinate); c. 795 mil. loc. (1990). Se întinde între 37º21’ lat. N (Capul Ras el-Abiad) şi 34º52’ lat. S (Capul Acelor), pe c. 8.000 km, şi între 17º35’ long. V (Capul Verde) şi 51º20’ long. E (Capul Ras Hafun), pe c. 7.400 km. A. este constituită dintr-un bloo masiv vechi, care a suferit puţine modificări în perioadele geologice mai recente şi unde structurile de platformă au o dezvoltare largă. Relieful. Forma tipică a reliefului A., mai puţin variat ca al altor continente, este podişul tabular întins. Alt. medie a continentului: 750 m. Alt. max.: 5.895 m (vf. Kilimanjaro). Se deosebesc: Africa joasă (Sahara, Sudanul, Guineea şi Depr. Zair) cu alt. în general sub 500 m. Africa înaltă (Abisinia şi Somalia) şi Africa de Sud, constituită din podişurile înalte de peste 1.000 m. Doar sistemul montan al Atlasului este format prin cutare, restul munţilor africani reprezentînd mari zone de fractură, în care se pot grupa atît marginile înălţate ale Marelui Graben Est-African (Pod. Abisiniei şi Pod. Somaliei), cît şi munţii, podişurile ridicate tectonic (Ahaggar, Aïr, Tibesti) şi horsturile (Munţii de Cristal şi Munţii Scorpiei). De formarea Marelui Graben Est-African sînt legate puternice erupţii vulcanice, care au dat naştere vulcanilor Kilimanjaro, Kenya (5.199 m) şi Elgon (4.322 m). Depr. sînt largi şi limitate de praguri: Kalahari, Zair, Ciad, Niger, precum şi cele din Sahara. Cîmpiile sînt restrînse şi de scufundare recentă (C. Senegalului, Guineei Superioare, Mozambicului şi Somaliei). Resursele subsolului. Mari exploatări de min. auroargentifere în Rep. Africa de Sud (Witwatersrand), Zimbabwe, Zair (Shaba), Tanzania, Ghana ş.a. Expl. de diamante în Rep. Africa de Sud (Kimberley) sau în Zair (Shaba), Angola, Ghana, Sierra Leone ş.a. şi de min. de fier concentrate mai ales în Liberia, Zimbabwe, Algeria şi Rep. Africa de Sud. Zăcăminte importante de petrol în Sahara algeriană (Hassi-Messaoud, Edjelé, In Salah) şi Libia (Zelten) şi gaze naturale (Hassi-R’Mel). A. deţine mari ponderi în producţia de crom, cobalt, cupru, precum şi de mangan, sitbiu, plumb, zinc, molibden, azbest etc. Clima. A. este continentul cu clima cea mai caldă de pe glob, cu o zonă de climă ecuatorială (cu temperaturi medii anuale avînd variaţii sezoniere reduse şi cantităţi mari de precipitaţii), două zone dec climă subecuatorială, două zone tropicale cu precipitaţii extrem de reduse (între 50 şi 150 mm anual) şi două zone subtropicale (cu două sezoane opuse, umed şi secetos). Temperatura cea mai ridicată (58ºC) s-a înregistrat la Azῑzῑyah (Libia) la 13 sept. 1922. Valorile termice de peste 40ºC sînt frecvente în întreaga Sahară. Hidrografia. Se caracterizează prin fluvii şi lacuri mari, dar şi prin întinse zone endoreice (1/2 din continent). Cele mai importante fluvii sînt: Nilul (cel mai lung fluviu al lumii), Zair, Niger, Zambezi, Orange, Limpipo şi Sénégal. Lacurile cele mai importante (jalonate pe linia Marelui Graben Est-African) sînt tectonice şi au apă dulce (Victoria, Malawi, Edward, Mobutu Sésé Séko, Turkana, Kivu şi Tana). L. Ciad, situat în zona semiaridă, este puţin adînc şi are apă sărată. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: Af Afr Afri Afric

Cuvinte se termină cu literele: ca ica rica frica