abrud dex - definiţie, sinonime, conjugare

abrud

ABRUD 1. Depr. de eroziune, intramontană, în M-ţii Apuseni, la 600 m alt. Supr.: 36 km2. Relief colinar, format din culmi prelungi, împădurite, ce coboară spre partea centrală a depr. 2. Oraş în jud. Alba, în depr. omonimă din SE M-ţilor Apuseni; 6.854 loc. (1991). Zăcăminte de min. aurifere. Produse alim. şi textile; filatură de bumbac; mat. de constr., expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Turism. Din timpul stăpînirii romane datează o aşezare rurală şi o mică fortificaţie cu rol strategic. În ev. mediu atestat documentar din 1271. În 1491 i s-a acordat statutul de oraş liber. Populaţia de aici a participat la mişcarea lui Sofronie (1759-1761), la răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784-1785) şi la Revoluţia din 1848-1849. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: ab abr abru

Cuvinte se termină cu literele: ud rud brud