aiud dex - definiţie, sinonime, conjugare

aiud

AIUD, oraş în jud. Alba, pe dr. Mureşului; 29.740 mii loc. (1991). Ateliere de reparaţii; întreprindere metalurgică; combinat de prelucr. a lemnului; prefabricate din beton. Conf., produse alim. Centru pomicol şi viticol. Cetate urbană (sec. 13-16); biserică gotică (sec. 16-17), azi muzeu. Pe terit. de azi al oraşului se întindea aşezarea romană Brucla. Menţionat prima oară în 1293. Ocupat de răsculaţi în 1437; îm 1704 a fost ars din temelii de către austrieci; ulterior s-a refăcut. Aici a funcţionat, începînd din 1662, colegiul confesional „Bethlen”. În timpul revoluţiei de la 1848-1849, teatrul unor lupte violente. Aici s-a aflat una dintre cele mai dure închisori ale regimului comunist. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: ai aiu

Cuvinte se termină cu literele: ud iud