alaska dex - definiţie, sinonime, conjugare

alaska

ALASKA [əlæscə] 1. Mare pen. în NV Americii de Nord, mărginită de Oc. Arctic (la N), M. Bering (la V) şi Oc. Pacific (la S), pe terit. căruia se află statul american omonim. Lungime: 700 km; lăţime: între 10-170 km. Străbătută de fl. Yukon. Cedată de guvernul rus în 1867 S.U.A., pentru suma de 7,2 mil. dolari. 2. Pen. îngustă în NV Americii de Nord, limitată de M. Bering (la V), G. Bristol (la SV), şi Oc. Pacific (la SE), parte a marii pen. cu acelaşi nume. Traversată de M-ţii Aleutini de origine vulcanică; gheizere, gheţari, lacuri şi păduri. Se continuă cu Arh. Aleutinelor. Alt. max.: 2.714 m (vf. Pavlof). Climă subpolară. Pescuit intens. 3. Culme muntoasă în S Pen. A. (1), constituită din granite. Lungime: c. 1.000 km. Alt. max.: 6.194 m (vf. McKinley). Tundre montane. Gheţari. Parcuri naţionale. 4. Golf larg al Oc. Pacific, pe coastele Americii de Nord, între Pen. A. (1) şi Arh. Alexandru. Ad. max.: 5.660 m. 5. Curent cald în NE Oc. Pacific (G. Alaska şi M. Bering). Viteză: 1,5 km/h. Temp. apei: 2ºC (febr.) şi 15ºC (aug.). 6. Stat al S.U.A., în Pen. A. (1); 1,53 mil. km2; 510 mii loc. (1988). Centru ad-tiv: Juneau. Expl. de cupru, petrol, cărbune, aur. Ind. lemnului. Pescuit. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al ala alas alask

Cuvinte se termină cu literele: ka ska aska laska