albaiulia dex - definiţie, sinonime, conjugare

albaiulia

ALBA IULIA, municipiu în partea central-vestică a ţării, pe dr. Mureşului, reşed. jud. Alba; 73.177 loc. (1991). Nod rutier. Întreprinderi constr. de maşini (utilaje pentru ind. mat. de constr. şi pentru cea a lemnului), de piese purnate din fontă pentru maşini-unelte, de piel., blănărie şi încălţ., de mat. de constr. (produse refractare) şi alim. (panificaţie, băuturi alcoolice, vinuri etc.); ateliere de reparaţii. Articole din porţelan; fabrică de covoare. Centru pomicol şi vgiticol. Centru turistic. Universitate (1991). În A.I. se Păstrează urmele unei bazilici romanice din sec. 11. Catedrala Sf. Mihail. de stil romanic cu elemente de structură şi decoraţie gotice (1250-1291), cu adăugiri şi prefaceri succesive pînă în sec. 17. Cetatea rezidită în anii 1716-1738. Palat (sec. 13-18), fostă reşedinţă a lui Mihai Viteazul. Biserică ortodoxă din Maieri (1713). Numeroase clădiri din sec. 18 (Biblioteca Battyáneum, Mănăstirea Trinitarienilor, Palatul Bethlen, Palatul Apor) şi din sec. 19 („Babilonul”, azi adăposteşte Muzeul Unirii şi „Sala Unirii”). Catedrala Reîntregirii (1922). Aşezare dacică; sediul, după cucerirea romană, al legiunii XIII Gemina; în jurul castrului au luat naştere două oraşe Apulensis şi Colonia Nova Apulensis. Menţionat documentar prima dată în 1097; a fost capitala principatului Transilvaniei (1542-1690). La 1 nov. 1599, Mihai Viteazul a intrat în A.I., realizînd unirea politică a celor trei ţări româneşti sub cîrmuirea sa. Important centru al tipăriturilor romîneşti (sec. 17). Locuitorii oraşului au participat la Revoluţia de la 1848-1849. La 1 dec. 1918 aici a avut loc Adunarea Naţională care a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. La 15 oct. 1922, în A.I. a avut loc, la Catedrala Reîntregirii, încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, simbolizînd actul unirii tuturor provinciilor istorice româneşti cu Ţara, sub sceptrul aceluiaşi monarh. La 6 mai 1928 a fost organizată de Partidul Naţional-Ţărănesc, în cadrul unei vaste campanii de răsturnare a guvernului liberal, o adunare la care au participat c. 100.000 de cetăţeni. La 1 dec. 1990, la A.I. s-a sărbătorit pentru prima oară ziua naţională a României. Declarat municipiu îm 1968. S-a mai numit şi Bălgrad. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

Álba Iúlia (-li-a) s. propriu f., g.-d. Álbei Iúlia
(Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a)


Cuvinte care încep cu literele: al alb alba albai albaiu

Cuvinte se termină cu literele: ia lia ulia iulia aiulia