alexandria dex - definiţie, sinonime, conjugare

alexandria

ALEXANDRIA, roman popular. Scris în Egiptul elenistic (c. sec. 3 î.Hr.) şi atribuit istoricului Callisthenes, evocă, apelînd adesea la elemente miraculoase, fantastice, războaiele lui Alexandru Macedon. Răspîndit în toată Europa, A. a pătruns în literatura română printr-o traducere în slavona sîrbo-croată. Această versiune stă la baza primei prelucrări româneşti cunoscute, datînd din a doua jumătate a sec. 16 şi păstrată în cópii manuscrise, în toate provinciile româneşti. Elemente din A. au intrat în folclor (colinde, oraţii etc.) şi în onomastica populară. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRIA, municipiu în Cîmpia Română, pe rîul Vedea, reşed. jud. Teleorman; 58.238 loc. (1991). Nod rutier. Fabrici de rulmenţi, de panouri şi tablouri electrice, de aparataj şi accesorii (filtre mecanice, baterii, panouri radiante), de conserve din legume şi fructe, de brînzeturi şi de cărămidă. Morărit şi panificaţie; topitorie de cînepă şi in; filatură de bumbac; ateliere de reparaţii auto. Fundat în 1834. Biserica Sf. Apostoli (1842-1846). Muzeu de istorie. Declarat municipiu în 1979. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRIA (EL ISKANDARÎYAH), oraş în Egipt, port la Marea Mediterană, prin care trece 3/4 din exportul ţării (34 mil. t/an); 3,35 mil. loc. (1986, cu suburbiile). Aeroport internaţional. Termocentrală. Şantiere navale. Ind. de rafinare a petrolului, de egrenare a bumbacului, ind. cimentului, hîrtiei, metalurgică. Montaj de automobile. Produse alim. Îngrăşăminte chimice. Renumită staţiune balneară maritimă. Universitate (1942). Muzee. Întemeiat de Alexandru Macedon în 332-331 î.Hr., oraşul a devenit cap. regatului Ptolemeilor (305-30 î.Hr.); important centru economic şi cultural al lumii elenistice şi romane. Aici a fost construit în sec. 3 î.Hr. Farul, una din cele şapte minuni ale lumii antice. Celebră bibliotecă, conţinînd c. 700.000 de volume (arsă în mai multe rînduri). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRIA, oraş în E S.U.A. (Virginia), port pe rîul Potomac, la S de Washington; 107 mii loc. (1984). Produse chimice, îngrăşăminte, cherestea, băuturi alcoolice. Maşini frigorifice. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al ale alex alexa alexan

Cuvinte se termină cu literele: ia ria dria ndria andria