alexandru dex - definiţie, sinonime, conjugare

alexandru

ALEXANDRU I. CUZA, com. în jud. Iaşi, în lunca Siretului; 2.781 loc. (1991). Expl. de balast. Pînă n 1965 s-a numit Cuza Vodă. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU I (ALEXANDER I LAND), ins. în M. Belingshausen (Antarctica), despărţită de Pen. Ţara lui Graham prin George VI Sound şi de ins. Charcot prin gheţarul de şelf Wilkins; 43,2 mii km2; lungime: c. 380 m; lăţime: 80-240 km. Relief muntos – culmea Douglas (2.987 m, vf. Stephenson). Considerată pînă în 1940 parte a continentului. Descoperită şi denumită în 1821 de expediţia condusă de F.F. Belingshausen. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, Maria (n. 1939, sat Plugova, jud. Caraş-Severin), jucătoare română de tenis de masă. Campioană mondială (dublu femei – 1961, 1973, 1975), campioană europeană (simplu femei – 1966). Multiplă campioană naţională. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, Tiberiu (1914-1997, n. Ilimbav, jud. Sibiu), muzicolog român. Elev al lui C. Brăiloiu. Lucrări de etnomuzicologie („Instrumentele muzicale ale poporului român”, „Muzica populară românească”). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU VLAHUŢĂ, com. în jud. Vaslui; 3.203 loc. (1991). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, Todea (1912-2002, n. Teleac, jud. Mureş), cleric român. Cardinal (1991). Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) (în clandestinitate, din 1986, recunoscut în 1990). Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici de toate riturile din România (1991). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU ODOBESCU, com. în jud. Călăraşi; 3.275 loc. (1991); Pînă la 24 mart. 1981 s-a numit Nicolae Bălcescu. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU ALDEA, domn al Ţării Româneşti (1431-1436). Reprezentant al unei partide boiereşti filoturce; a închinat ţara turcilor. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU I, rege al Greciei (1917-1920). Domnia lui a fost tutelată de E. Venizelos. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU II MIRCEA, domn al Ţării Româneşti (1568-1574 şi 1574-1577). Încercînd să cucerească Moldova pentru fratele său, Petre Şchiopul, a fost înfrînt în apr. 1574 de Ioan Vodă cel Viteaz. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU ILIAŞ, domn al Ţării Româneşti (1616-1618 şi 1627-1629) şi al Moldovei (1620-1621 şi 1631-1633). S-a îmconjurat de dregători greci, ceea ce a stîrnit împotrivirea boierimii autohtone, care l-a izgonit din Moldova. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU (ALEXANDER), arh. în NV Americii, de Nord (S.U.A.), în G. Alaska; c. 1.100 ins.; 36,8 km2. Ins. pr.: Baranof, Prince of Wales. Min. feroase. Lemn. Creşterea animalelor. Pescuit. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU CEL BUN, domn al Moldovei (1400-1432). A consolidat şi a dezvoltat organizarea instituţională a ţării, a sprijinit dezvoltarea comerţului, dînd privilegii negustorilor străini, si a aplanat conflictul dintre biserica moldovenească şi Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de la Suceava (1401); i-a ajutat pe poloni cu oaste în luptele cu cavalerii teutoni (1410; 1422). A respins primul atac turcesc împotriva Moldovei (1420). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, numele a opt papi. Mai importanţi: 1. A. III (Rolando Bandinelli) (1159-1181). În scopul întăririi autorităţii papale a luptat împotriva împăratului Frederic I Barbarossa şi a lui Henric II, regele Angliei. 2. A. VI (Rodrigo Borgia) (1492-1503). A încercat să supună Italia centrală puterii lui pe calea corupţiei, trădării şi asasinatului. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, numele a patru regi ai Macedoniei antice, din dinastia Argeazilor: Alexandru III cel Mare v. Alexandru Macedon. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU din Afrodisia (sfîrşitul sec. 2 – începutul sec. 3), filozof grec. Comentator al scrisorilor aristotelice, a tins către o platonizare a filozofiei Stagiritului. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, Constantin (n. 1953, Constanţa), luptător român de greco-romane (categoria 48 kg). Campion mondial (1978,1979), campion european (1974, 1975, 1977, 1978, 1979); medalie olimpică de argint (Moscova, 1980). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU, Ioan (1941-2000, n. sat Topa Mică, jud. Cluj), poet român. Lirică a sensibilităţii spontane, a meditaţiei filozofice („Infernul discutabil”, „Vămile pustiei”) şi a istoriei („Imnele Transilvaniei”, „Imnele Ţării Româneşti”, „Imnele Moldovei”). A tradus „Cîntarea cîntărilor”. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, v. Lăpuşneanu. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al ale alex alexa alexan

Cuvinte se termină cu literele: ru dru ndru andru xandru