algeria dex - definiţie, sinonime, conjugare

algeria

ALGERIA, Republica Algeriană Democratică şi Populară ~, stat situat în NV Africii, cu largă ieşire (1.200 km) la Marea Mediterană; 2,38 mil. km2; 23,84 mil. loc. (1988; 82,6 la sută arabi, 17 la sută berberi, 0,1 la sută francezi etc.). Limba oficială: araba. Cap.: Alger. Oraşe pr.: Oran, Constantine, Annaba, Ech Cheliff. Este împărţit în 31 villayate. Relief muntos în partea nordică – lanţurile muntoase Atlas Saharien şi Tell Atlas – fragmentat de văi transversale şi depresiuni de alt. Sahara, principala reg. a ţării, cu alt. variabile (36 m în Chott Melrhir, 2.918 m în m-ţii vulcanici Ahaggar) ocupă peste 4/5 din terit. A. Climă mediteraneană în N, tropical-deşertică în S. Expl. de petrol (32,4 mil. t. 1989), gaze naturale (39,4 miliarde m3, 1988), min. de fier (3,38 mil. t., 1987), de plumb, zinc, mercur (locul 3 pe glob), fosfaţi, sare ş.a. Numai 3,2 la sută din supr. ţării este cultivată cu cereale (1,77 mil. t, 1988 din care 1,15 mil. t. grîu), cartofi (0,95 mil. t, 1988), sfeclă de zahăr, legume ş.a.; viticultură (132 mii ha, 1 mil. hl. vin, 1988), plantaţii de măslini (170 mii t măsline, 1988), curmali (182 mii t, 1988), şi citrice (283 mii t, 1988 din care 190 mii t portocale). Întreprinderile ind. produc: produse petroliere, gaze naturale lichefiate, îngrăşăminte chimice, ciment, produse textile şi alim. ş.a. C.f.: 4.074 km. Căi rutiere: 80,5 mii km. Moneda: 1 dinar = 100 centimes. Exportă petrol şi produse petroliere (aproape 2/3), gaze naturale (c. 1/3), produse siderurgice, fosfaţi, vin ş.a. şi importă utilaje înd. şi mijloace de transport , materii prime industriale, semifabricate, produse alim., cereale, bunuri de larg consum ş.a. – Istoric. Locuit în antic. de triburi numide, terit. A. este transformat în sec. 1 î.Hr. – 1 d.Hr. în posesiune romană (prov. Numidia şi Mauretania) pînă în sec. 5. Ocupată de vandali (sec. 5-6) şi bizantini (sec. 6-7). A. este cucerită de arabi (sec. 7-8) şi înglobată în Califatul omeiad. Majoritatea pop. autohtone adoptă, în sec. următoare, araba ca limbă şi islamismul ca religie. În sec. 11-12, sub dinastia Hammanizilor, îşi cucereşte independenţa. Procesul de fărîmiţare feudală din sec. 14-15 sfîrşeşte prin recunoaşterea, la 1518, a suzeranităţii Imp. Otoman. A. se bucură din 1711 de o independenţă de facto. Cucerirea colonială franceză, începută la 5 iul. 1830 prin ocuparea oraşului Alger, a întîmpinat o dîrză rezistenţă a populaţiei condusă de emirul Abd el-Kader (1832-1847). După al doilea război mondial, lupta pentru independenţă ia forma luptei armate prin declanşarea, la 1 nov. 1954, a revoluţiei antiimperialiste conduse de Frontul de Eliberare Naţională (FLN). Crearea Guvernului Provizoriu al Republicii A. (19 sept. 1958), încetarea focului în urma acordului franco-algerian de la Evians-les-Bains (18 mart. 1962), referendul privind independenţa (1 iul. 1962) duc la proclamarea independenţei de stat a A. la 3 iul. 1962. Adunarea Naţională şi Constituantă proclamă Republica ALgeriană Democratică şi Populară. La 19 iun. 1965, puterea este preluată de Consiliul Revoluţiei în frunte cu Houari Boumedienne. În 1976 un referendum popular adoptă noua constituţie a ţării, care proclamă A „republică democratică şi populară, stat socialist, avînd ca religie de stat islamismul”. Deşi, la 16 ian. 1986, Carta Naţională elaborată de Frontul de Eliberare Naţională a fost aprobată cu o zdrobitoare majoritate, în 1988 au izbucnit manifestaţii de protest, generate de dificultăţi economice, care au determinat o revizuire fundamentală a politicii interne. Constituţia adoptată în 1989 preconizează abolirea monopolului puterii în beneficiul Frontului de Eliberare Naţională şi introducerea unui sistem cu mai multe partide A. este republică prezidenţială. Activitatea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Adunarea Populară Naţională, iar cea executivă de preşedinte şi de Consiliul de Miniştri. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al alg alge alger algeri

Cuvinte se termină cu literele: ia ria eria geria lgeria