almașagrij dex - definiţie, sinonime, conjugare

almașagrij

ALMAŞ-AGRIJ, depr. de eroziune diferenţială situată pe terit. jud. Sălaş, la contactul M-ţilor Meseş cu Pod. Someşan, la 350-400 m alt., în lungul văilor Almaş şi Agrij; Supr.: c. 600 km2. Relief complex, format din coline, cueste, suprafeţe structurale, terase şi lunci. Fragmentarea accentuată a reliefului şi prezenţa rocilor friabile au determinat intense procese de pantă, reprezentate prin şiroiri, ogaşe, ravene şi torenţi. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: al alm alma almas almasa

Cuvinte se termină cu literele: ij rij grij agrij sagrij