angolă dex - definiţie, sinonime, conjugare

angolă

angola angolă
ANGOLA, Republica Populară ~, stat în partea central-sudică a Africii, cu largă ieşire la Oc. Atlantic; 1,25 mil. km2; 9,48 mil. loc. (1988). Limba oficială: portugheza. Cap.: Luanda. Oraşe pr.: Huambo, Lobito, Benguela. Este împărţit în 18 provincii. Relief predominant de podiş (alt. 1.000-2.000 m), în lungul ţărmului atlantic o cîmpie litorală joasă, nisipoasă, cu lagune. Climă tropicală, mai uscată în partea sudică a litoralului; păduri tropicale (42,6 la sută din terit.). Expl. de diamante (625 mii carate, 1985), petrol (mai ales în Cabinda, 22,9 mil. t., 1989), min. de fier, cupru, mangan, uraniu ş.a. Plantaţii de cafea (180 mii ha), sisal, trestie de zahăr (330 mii t, 1988), bananieri, culturi de porumb, sorg, batate (330 mii t, 1980), bumbac, arahide. Pescuit: 58,4 mii t peşte (1986). Fabrici de ciment, conserve de peşte, de produse textile; rafinării de petrol. Pe întinse pajişti naturale (23,3 la sută din supr. ţării) se cresc bovine (3,4 mil. capete, 1988), ovine, caprine (c. 1 mil. capete, 1988). C.f.: 3,3 mii km. Căi rutiere: 72,3 mii km. Moneda: 1 kwanza = 100 luei. Exportă petrol (c. 3/4), diamante (c. 1/10), produse petroliere, cafea ş.a. şi importă produse chimice, autovehicule, cereale, produse textile, siderurgice, alim. ş.a. – Istoric. În ev. med. părţi ale A. aparţin regatelor autohtone Congo, Luanda, Angola. Coasta Angolei transformată după 1520 în posesiune a Portugaliei, devine, în secolele următoare, izvor al comerţului cu sclavi cu destinaţia Brazilia (c. 3 mil. între 1500 şi 1822). În 1951 A. este proclamată provincie de peste mări a Portugaliei. În 1956 ia fiinţă Mişcarea pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) care declanşează în 1961 lupta armată împotriva autorităţilor portugheze. La 11 nov. 1975, la Luanda, este proclamată Republica Populară, avînd ca prim preşedinte pe Aghostinho Neto (1975-1979). Primul congres al M.P.L.A. (dec. 1977) hotărăşte schimbarea denumirii partidului M.P.L.A. – Partidul Muncii. Eforturile de refacere economică au fost zădărnicite de un îndelung război civil (1975-1989), în cursul căruia guvernul marxist de la Luanda a primit sprijinul U.R.S.S. şi Cubei, iar principala forţă de opoziţiei, Uniunea Naţională pentru Independenţa Totală a A. (UNITA), condusă de Jonas Savimbi, a beneficiat de asistenţa S.U.A. şi Africii de Sud. Acordul semnat la 22 dec. 1988 între A., Cuba şi Africa de Sud privind etapele retragerii trupelor cubaneze din A. şi proclamarea independenţei Namibiei a fost urmat la 1 iun. 1991 de semnarea unui acord pentru încetarea focului între M.P.L.A. şi UNITA (prin medierea Portugaliei). A. este republică prezidenţială. Activitatea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Adunarea Naţională a Poporului, iar cea executivă de un cabinet numit şi condus de preşedinte. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ANGÓLĂ s.f. Floare trandafirie din taigaua deşertului Gobi. [Et. incertă].
(Dicţionar de neologisme)


Cuvinte care încep cu literele: an ang ango angol

Cuvinte se termină cu literele: la ola gola ngola