arabiasaudită dex - definiţie, sinonime, conjugare

arabiasaudită

ARABIA SAUDITĂ, Regatul Arab Saudit, stat în SV Asiei, în Pen. Arabia; 2,1 mil. km2; 14,43 mil. loc. (1989). Limba oficială: araba. Cap. Riyadh. Oraşe pr.: Jeddah, Mecca (Makkah), Medina (Al Madinah), Ta’if. Este împărţit în 17 provincii. Podiş slab ondulat, deşertic (Nefud, Rub’ şi Al Khali), presărat cu oaze şi înconjurat de munţi nu prea înalţi (alt. max.: în SV, 2.565 m); cîmpii litorale (Tihama în V, El Hasa în E). Climă tropicală deşertică, mai umedă pe coasta Mării Roşii (în SV, 500 mm/an). Mari exploatări de petrol (peste 23 miliarde t rezerve, locul 1 pe glob) şi gaze naturale; resurse de min. de fier, cupru, sulf, sare (practic neexploatate). Culturi de cereale (c. 800 mii ha, 3,25 mil. t, 1988, din care grîu 3 mil. t), viţă de vie (100 mii t de struguri, 1988), curmali (495 mii t curmale, 1988), legume şi pepeni (1,2 mil. t, 1988) ş.a. Creşterea în parte nomadă, a animalelor: ovine (7,5 mil. capete, 1988), caprine (3,6 mil. capete, 1988), cămile (417 mii capete, 1988), bovine (325 mii capete, 1988). Rafinării de petrol (c. 80 mil. t capacitate, 1988). Întreprinderile ind. produc îngrăşăminte chimice, mase plastice, produse metalice de larg consum, echipament electric, ciment (c. 9 mil. t), marochinărie, produse petroliere: gaze lichefiate. C.f.: 1.251 km. Căi rutiere: c. 46 mii km. Moneda: 1 riyal = 100 halalah. Exportă petrol (c. 3/4), produse petroliere (c. 1/10); gaze naturale, produse chimice ş.a. şi importă autovehicule, produse chimice, echipament electric, produse siderurgice, alim., textile, cereale ş.a. – Istoric. Terit. A.S. a fost locuit din timpuri străvechi de triburi arabe. După constituirea statului musulman arab (Califatul) şi apariţia religiei islamice (sec. 7, la Medina, în V Pen. Arabia), terit. actualului stat al A.S. s-a aflat sub autoritatea nominală a califatelor Omeiazilor, Abbasizilor, Fatimizilor, precum şi a statului mamelucilor. În sec. 16 o parte a terit. ţării (Hijaz) a fost cucerită de turcii otomani. După cîteva încercări de unificare a terit. A.S. (sec. 18-20), în care un rol important l-a avut secta islamică a wahhabiţilor, Abd-al-Aziz II ibn Saud, emirul Nejdului, ca urmare a războaielor purtate, reuşeşte să realizeze unificarea terit. din aproape întreaga Pen. Arabia, proclamîndu-se rege al A.S. la 23 sept. 1932. După al doilea război mondial începe exploatarea marilor zăcăminte petroliere. Veniturile obţinute din exportul ţiţeiului au permis crearea unor ramuri industriale, modernizarea ţării şi au conferit A.S. un rol important în viaţa politică a Asiei de Sud-Vest. În 1990, în urma invadării Kuweitului de către Iraq, A.S. s-a alăturat coaliţiei antiiraqiene, pe terit. său fiind organizate majoritatea acţiunilor militare împotriva invadatorilor. A.S. este monarhie absolută. Activitatea legislativă şi cea executivă sînt exercitate de către rege care conduce Consiliul de Miniştri. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)


Cuvinte care încep cu literele: ar ara arab arabi arabia

Cuvinte se termină cu literele: ta ita dita udita audita