asociație dex - definiţie, sinonime, conjugare

asociație

[Sinonime]
ASOCIÁŢIE, asociaţii, s.f. 1. Grupare de persoane creată pentru a atinge un scop comun şi organizată pe baza unui statut. 2. Grup de plante format din mai multe specii caracteristice unui anumit mediu de viaţă. 3. Grupare de molecule, de stele etc. cu însuşiri comune. Asociaţie moleculară. 4. Proprietate a psihicului de a lega între ele mai multe imagini senzoriale, idei etc., apariţia unei reprezentări atrăgând în conştiinţă o altă reprezentare asemănătoare sau întâlnită anterior; legătură între reprezentări, idei etc. pe baza acestei proprietăţi. [Pr.: -ci-a-] – Din fr. association.
(Dicţionarul explicativ al limbii române)

ASOCIÁŢI//E ~i f. 1) Uniune constituită printr-un statut în vederea atingerii unui scop comun; societate. ~ sportivă. 2) Proprietate a psihicului de a lega între ele mai multe imagini senzoriale sau idei. 3) Legătură între două sau mai multe imagini ori idei. 4): ~ moleculară reunire a două sau mai multe molecule identice. ~ de stele grupuri rare de stele care au aceeaşi origine. [G.-D. asociaţiei; Sil. -ci-a-ţi-e] /<fr. association, lat. associatio, ~onis
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

ASOCIAŢIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA (A.O.S.), organizaţie constituită în 1956, la Bucureşti. Sprijină coordonarea muncii ştiinţifice a oamenilor de ştiinţă din ţară, contribuind la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul ştiinţelor. Este afiliată la Federaţia Mondială a Oamenilor de Ştiinţă. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA GENERALĂ A LUCRĂTORILOR DIN TIMIŞOARA, prima organizaţie muncitorească cu caracter politic din România. Creată în 1868, a avut strînse legături cu Internaţionala I. Dizolvată în 1872. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA NAŢIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST (în engl.: Association of South-East Asian Nations – ASEAN, organizaţie guvernamentală regională, cu sediul la Jakarta, creată în 1967 la Bangkok, în scopul dezvoltării cooperării politice şi economice între statele membre. Membri fondatori: Filipine, Indonezia, Malaysia, Singapore şi Thailanda (în 1984 aderă şi Sultanatul Brunei). (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA LUCRĂTORILOR TIPOGRAFICI DIN BUCUREŞTI, prima asociaţie profesională din România înfiinţată în 1858, sub numele de Casa de Prevedere şi Economii a Lucrătorilor Tipografi; s-a dezorganizat în 1871. Reorganizată în 1879 sub numele de Deşteptarea. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE (A.I.D.; în engl. International Development Association – I.D.A.) v. ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE STUDII SUD-EST EUROPENE (A.I.S.S.E.E.), organism ştiinţific neguvernamental, creat din iniţiativa României, în 1963, cu sediul la Bucureşti. Are ca scop promovarea studiilor din sud-estul european în domeniul ştiinţelor umanistice. Publică un buletin. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA PATRIOTICĂ, organizaţie politică secretă, cu program de luptă antifeudal. Întemeiată în Moldova de Teodor Rîşcanu şi Vasile Mălinescu, a fost descoperită în 1846 de domnul Mihail Sturdza; membrii ei au fost intemniţaţi sau exilaţi. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN (ASTRA), organizaţie culturală a românilor din Transilvania înfiinţată la 23 oct. / 4 nov. 1861, la Sibiu. A avut un important rol cultural şi politic în lupta pentru eliberarea naţională a românilor transilvăneni, pentru menţinerea unităţii naţionale şi pregătirea Marii Uniri din 1918. Activitatea ASTRA, prin forma ei instituţională, periodic revăzută şi imbunătăţită a contribuit la îndrumarea şi susţinerea celor mai diverse manifestări ale vieţii sociale, economice, cultural-ştiinţifice şi artistice. A editat revistele: „Transilvania” şi „Ţara noastră”; a iniţiat colecţiile: „Biblioteca populară”, „Biblioteca tineretului” şi „Biblioteca profesiunilor industriale”; a înfiinţat un muzeu etnografic şi o editură. A tipărit „Enciclopedia română”, 3 vol. (1898-1904), coordonată de Corneliu Diaconovici. Prin structura ei organizatorică, împărţită din 1868, pe „desparţaminte”, ASTRA a primit printre membrii ei, alături de românii din Transilvania şi reprezentanţi din celelalte provincii româneşti. Primul preşedinte: episcopul Andrei Şaguna, urmat, de-a lungul anilor de: Vasile L. Popa, Timotei Cipariu, George Bariţiu, Ion Micu Moldovanu, Alexandru Mocioni, Iosif Sterca Şuluţiu, Andrei Bărseanu, Vasile Goldiş ş.a. Şi-a încetat activitatea în 1946. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA PENTRU NAŢIUNILE UNITE DIN ROMÂNIA, asociaţie creată în 1955, cu sediul la Bucureşti, avînd ca scop popularizarea principiilor şi ţelurilor Naţiunilor Unite; este afiliată Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE (A.D.I.R.I.), organizaţie cu sediul la Bucureşti, creată în 1965, în scopul promovării activităţii specialiştilor români în domeniul dreptului internaţional, al relaţiilor internaţionale, al istoriei relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei româneşti. Editează „Revista română de studii internaţionale” şi „Revue roumaine d’etudes internationales”. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIÁŢIA EUROPEANĂ A LIBERULUI SCHIMB (A.E.L.S.; în engl.: European Free Trade Association – E.F.T.A.), organizaţie guvernamentală regională, cu sediul la Geneva, creată în 1960, din iniţiativa Marii Britanii, ca o contramăsură faţă de înfiinţarea Comunităţii Economice Europene (C.E.E.), în scopul extinderii comerţului între statele membre (Austria, Elveţia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Suedia şi Finlanda). Din A.E.L.S. au făcut parte Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie, pînă în 1973 şi Portugalia, pînă în 1986, cînd s-a decis aderarea lor la C.E.E. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIAŢIA GENERALĂ A LUCRĂTORILOR DIN ROMÂNIA, organizaţie muncitorească profesională de ajutor reciproc. A activat între 1872-1873. (Notă: Definiţia este preluată din Dicţionar enciclopedic vol. I A-C, Editura Enciclopedică, 1993)
(Dicţionar enciclopedic)

ASOCIÁŢIE s.f. 1. Asociere, unire, întovărăşire. 2. Grupare, uniune constituită printr-un statut, în vederea unui anumit scop. 3. (Psih.) Legătură între reprezentări, idei etc., reflectare a legăturii reciproce dintre obiecte şi fenomene ale realităţii; calitate a fenomenelor psihice de a se uni în câmpul conştiinţei. 4. (Biol.) Comunitate de plante caracterizată prin condiţii ecologice specifice. 5. (Chim.) Asociaţie moleculară = grupare de două sau mai multe molecule identice. [Pron. -ci-a-. / < fr. association, it. associazione, lat. associatio].
(Dicţionar de neologisme)

ASOCIÁŢIE s. f. 1. asociere, unire, întovărăşire. ♢ (biol.) grupare a indivizilor unei singure specii sau ai unor specii diferite. 2. grupare, unire constituită printr-un statut. 3. legătură specifică între două sau mai multe procese şi produse psihice (reprezentări, idei, sentimente etc.). 4. (chim.) ~ moleculară = grupare de două sau mai multe molecule identice. (< fr. association)
(Marele dicţionar de neologisme)

asociáţie s. f. (sil. -ci-a-ţi-e ), art. asociáţia (sil. -ţi-a), g.-d. art. asociáţiei; pl. asociáţii, art. asociáţiile (sil. -ţi-i-)
(Dicţionar ortografic al limbii române)Sinonime:
ASOCIÁŢIE s. 1. v. asociere. 2. (concr.) societate, (înv.) reuniune. (~ legal constituită.)
(Dicţionar de sinonime)Antonime:
Asociaţiedisociaţie
(Dicţionar de antonime)


Cuvinte care încep cu literele: as aso asoc asoci asocia

Cuvinte se termină cu literele: ie tie atie iatie ciatie