din dex - definiţie, sinonime, conjugare
DIN prep. I. (Cu sens local) 1. (Introduce un atribut care arată locul unde se află cineva sau ceva, unde se întâmplă ceva) Oglinda din perete. 2. (Introduce un complement care arată punctul de plecare) A ieşit din casă. ♦ (În corelaţie cu prep. „în”, arată succesiunea în spaţiu de la un loc la altul de acelaşi fel) Sărea din piatră în piatră. 3. (Introduce un complement sau un atribut care arată originea, provenienţa) Medicament extras din plante.Din jos de... = mai jos de...; dincolo de... Din sus de... = mai sus de... II. (Cu sens temporal) 1. (Introduce un complement care arată momentul existenţei, timpul când se petrece o acţiune) Îl striga din mers. 2. (Introduce un complement care indică punctul de plecare în timp) Din tinereţe. III. (Cu sens partitiv) Dintre. Într-una din zile. IV. (Introduce un complement de cauză) A greşit din neglijenţă. V. (Introduce un complement de mod) Povesteşte din amintire. VI. (Introduce un complement instrumental) Bate din palme. VII. (Construcţia prepoziţională indică materia din care este făcut un lucru) Mămăligă din făină necernută. VIII. (Introduce un complement indirect care arată obiectul unei prefaceri. al unei schimbări) Ei fac din noapte zi. IX. (Pop.; introduce un complement de relaţie) În ce priveşte, în privinţa. Din glume îi întrece pe toţi.De4 + în.
(Dicţionarul explicativ al limbii române)

DIN prep. 1) (exprimă un raport spaţial) A coborî din maşină. A veni din sat. 2) (exprimă un raport temporar) Producţia din anul trecut.Din când în când uneori; câte odată. Din an în an la interval de un an. Din clipă sau din moment în timpul cel mai apropiat. 3) (indică materia) Compot din cireşe. Încălţăminte din piele naturală. 4) (exprimă un raport partitiv) Unii din ei s-au întors acasă. 5) (exprimă un raport de mod) Lucrează din toată inima. Cântă din suflet. 6) (exprimă un raport cauzal) A greşit din neatenţie. 7) (exprimă un raport instrumental) Cântă din fluier. Tragere din tun. 8) (exprimă un raport relaţional) În privinţa; cât priveşte. Nu-l întrece din glume. 9) (exprimă un raport de origine, de provenienţă) Se dezvoltă din molecule. Obicei din copilărie. 10) (exprimă un raport cantitativ) Au plecat opt din doisprezece. /de + în
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

díntr-odátă loc. adv.
(Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a)

din afáră loc. prep.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din prep.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din cále afáră loc. adv. (tempo lent)
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din cále-afáră loc. adv. (tempo rapid)
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din cóntra/din cóntră loc. adv.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din momént ce loc. conjcţ.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din preájma loc. prep.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

dintr-o dátă loc. adv.
(Dicţionar ortografic al limbii române)

din afáră (din exterior) prep. adv. (partea din afară)
(Dicţionar ortografic al limbii române)Sinonime:
DIN prep. 1. (local) (înv.) ot. (Eftimie ~ Bistriţa.) 2. (local) dinspre. (~ apus venea un călăreţ.) 3. (local) dintru. (Vine ~ acel colţ îndepărtat de ţară.) 4. (temporal) dintre. (În una ~ zile.) 5. (temporal) dintru. (O întâmplare ~ acea seară.) 6. (arată natura, provenienţa) de. (Masă ~ brad.) 7. (partitiv) dintre, între, printre. (Cel mai bun ~ toţi.) 8. (partitiv) dintru. (Ştie multe ~ ale vieţii.) 9. (instrumental) cu. (Pocneşte ~ bici.)
(Dicţionar de sinonime)Antonime:
Din ≠ în
(Dicţionar de antonime)


Cuvinte care încep cu literele: di

Cuvinte se termină cu literele: in