rezerva dex - definiţie, sinonime, conjugare
REZÉRVĂ, rezerve, s.f. 1. Cantitate de alimente, de obiecte, de bani, de materiale etc. pusă deoparte şi păstrată pentru a fi întrebuinţată mai târziu; depozit. ♦ (Ec. pol.) Rezerve de stat = cantitate de bunuri materiale dintre cele mai importante acumulate şi centralizate cu scopul de a asigura continuitatea procesului de producţie şi necesităţile de consum ale populaţiei, în cazul ivirii unor greutăţi neprevăzute. Rezerve interne = posibilităţi existente într-o întreprindere, a căror descoperire şi folosire permit, fără investiţii suplimentare mari, să se realizeze caantităţi sporite de produse. (Fin.) Rezervă-aur = cantitatea de aur pe care o păstrează băncile de emisiune ca garanţie pentru biletele de bancă puse în circulaţie şi pentru lichidarea datoriilor către alte ţări, în cazul când acestea nu pot fi achitate prin livrări de mărfuri obişnuite. Rezervă lichidă = a) totalitatea mijloacelor băneşti, existente sub orice formă, negrevate de nici o sarcină, disponibile la o bancă, la o întreprindere etc.; b) aurul disponibil în monede sau în lingouri, precum şi valutele şi devizele liber convertibile în aur, destinate operaţiilor internaţionale. Rezervă bugetară = parte din veniturile unui buget, constituită ca rezervă în scopul acoperirii unor cheltuieli neprevăzute sau în cazul nerealizării integrale a veniturilor. (Jur.) Rezervă succesorală (sau legală) = parte dintr-o avere succesorală de care testatorul nu poate dispune liber, fiind rezervată de drept unor anumiţi moştenitori. (Fiziol.) Rezervă alcalină = cantitate de bicarbonat de sodiu din plasmă, exprimată în cm3 de bioxid de carbon care se degajează din 100 ml de plasmă la presiunea parţială a bioxidului de carbon de 40 mm mercur şi la temperatura corpului. ♦ Cantitate de substanţe minerale utile pe care le conţine un zăcământ. 2. Cameră de spital în care se internează un singur bolnav sau cel mult doi. 3. Parte din armată care nu se află sub arme, formată din persoane care au satisfăcut serviciul militar, şi care este solicitată numai în caz de război sau de concentrare; trupe neangajate în luptă, păstrate pentru a interveni la nevoie. ♢ Ofiţer de rezervă = ofiţer care nu face parte din cadrele active ale armatei. ♦ Persoană, grup de persoane, obiect etc. destinate să ia locul altora în anumite condiţii sau împrejurări. ♢ Loc. adj. De rezervă = care poate înlocui, la nevoie, o piesă tehnică, un obiect, o persoană. ♦ Spec. (Sport) Jucător care înlocuieşte, la nevoie, pe unul dintre jucătorii tilulari angajaţi în competiţie. 4. Obiecţie, îndoială, lipsă de încredere. ♦ Loc. adv. Fără rezervă = fără reticenţe; cu totul, în întregime. Sub toate rezervele = fără nici o garanţie. Cu multă rezervă sau cu toată rezerva = cu îndoială, fără siguranţă, fără a-şi lua răspunderea pentru autenticitatea, veridicitatea,exactitatea sau oportunitatea unui fapt. ♦ Loc. prep. Sub rezerva... = cu condiţia... ♦ (Jur.) Manifestare prin care un stat, devenit parte la un tratat, declară că vrea să excludă sau să limiteze aplicarea anumitor clauze cuprinse în acest tratat, ori să le atribuie un anumit înţeles. ♦ Fig. Prudenţă, circumspecţie; discreţie; reticenţă; p. ext. răceală, indiferenţă; jenă. – Din fr. réserve.
(Dicţionarul explicativ al limbii române)

REZERVÁ, rezérv, vb. I. Tranz. A păstra ceva pentru cineva sau pentru ceva; a pune deoparte, a reţine, a opri. (Refl.) Mă rezerv pentru banchet. ♢ Expr. A-şi rezerva dreptul = a-şi păstra pentru sine dreptul de a... ♦ (Mai ales la pasiv) A atribui, a destina exclusiv (sau special) unei persoane sau unui grup. ♦ A destina (exclusiv) pentru un anumit scop. ♦ Fig. A hărăzi, a meni. – Din fr. réserver.
(Dicţionarul explicativ al limbii române)

REZÉRV//Ă ~e f. 1) Totalitate de bunuri materiale puse la păstrare pentru a fi folosite în caz de nevoie. ♢ ~e ale producţiei posibili-tăţi neutilizate pentru sporirea producţiei. ~e interne posibilităţi nefolosite de care dispune o întreprindere pentru sporirea producţiei, fără investiţii suplimentare. ~ de muncă tineri din şcolile polivalente care se pregătescîmbrăţişeze diverse specialităţi. ~ de aur (sau ~-aur) fond centralizat de aur care se păs-trează în băncile centrale sau în trezoreria unui stat. ~e naturale cantitate de substanţe minerale utile aflate în scoarţa terestră. ~ succesorială parte dintr-o avere succesorială de care testatarul nu poate dispune liber, fiind rezervată unor anumiţi moştenitori. 2) Cate-gorie de cetăţeni care au satisfăcut serviciul militar şi care urmează a fi mobilizaţi în caz de război. Ofiţer de ~. 3) Unitate militară neangajată, care intervine în luptă în caz de necesitate. 4) Persoană sau obiect care poate fi folosit în caz de nevoie; disponibilitate. 5) Lipsă de încredere; neîncredere; îndoială. A avea ~e faţă de cineva.Fără ~ (sau ~e) în întregime; necondiţionat. Cu multă ~ fără a garanta exactitatea şi autenticitatea unui fapt. Sub ~a ... cu condiţia ... [G.-D. rezervei] /<fr. réserve
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

A REZERVÁ rezérv tranz. 1) (locuri, bilete etc.) A lăsa în rezervă; a păstra; a reţine. ♢ A-şi ~ dreptul a păstra pentru sine dreptul de a ... 2) fig. (despre soartă, providenţă etc.) A stabili dinainte; a hărăzi; a meni; a sorti; a ursi; a soroci; a predestina. /<fr. réserver
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

REZÉRVĂ s.f. 1. Cantitate (de bunuri) pusă deoparte pentru a fi folosită mai târziu; depozit. ♢ Rezervă succesorală = parte dintr-o avere succesorală de care testatorul nu poate dispune liber, fiind rezervată de drept unor anumiţi moştenitori. ♦ (Fig.; mai ales la pl.) Posibilităţi. ♢ Rezerve interne = totalitatea posibilităţilor existente într-o întreprindere, a căror descoperire şi folosire permit realizarea unor cantităţi sporite de produse. ♦ Cantitate de substanţe minerale utile conţinute într-un zăcământ. 2. Cameră de spital unde se internează un singur bolnav. 3. Parte din armată chemată sub arme numai în timp de război sau în mod excepţional în timp de pace; trupe neangajate în luptă, păstrate pentru a interveni la nevoie. ♦ (Sport) Jucător care poate înlocui la nevoie pe unul dintre jucătorii angajaţi în competiţie. 4. Motiv de îndoială, obiecţie. ♢ Fără rezervă = fără reţinere, în întregime. ♦ (Fig.) Prudenţă, cumpătare, măsură; discreţie; (p. ext.) răceală, indiferenţă, jenă. [< fr. réserve < réserver – a pune deoparte].
(Dicţionar de neologisme)

REZERVÁ vb. I. tr. A păstra, a reţine pentru cineva. ♦ A pune la o parte, a opri (ceva) dintr-un tot. ♦ (Fig.) A destina. ♦ refl. A se reţine. [P.i. rezérv. / < fr. réserver, lat. reservare].
(Dicţionar de neologisme)

REZÉRVĂ s. f. 1. cantitate (de bunuri) pusă deoparte pentru a fi folosită mai târziu; depozit. o (jur.) ~ succesorală (sau legală) = parte dintr-o avere succesorală de care testatorul nu poate dispune liber, rezervată de drept unor anumiţi moştenitori. ♢ (fig.; pl.) posibilităţi. ♢ cantitate de substanţe minerale utile într-un zăcământ. 2. cameră de spital unde se internează un singur bolnav. 3. parte din armată chemată sub arme numai în timp de război sau în mod excepţional în timp de pace; trupe neangajate în luptă, păstrate pentru a interveni la nevoie. ♢ (sport) jucător care poate înlocui la nevoie pe unul dintre jucătorii angajaţi în competiţie. 4. motiv de îndoială, obiecţie. o fără ~ = fără reţinere, în întregime. ♢ (fig.) prudenţă, cumpătare, măsură; discreţie. (p. ext.) răceală, indiferenţă. (< fr. réserve)
(Marele dicţionar de neologisme)

REZERVÁ vb. tr. a păstra, a reţine pentru cineva. ♢ a pune la o parte. ♢ (fig.) a destina. (< fr. réserver, lat. reservare)
(Marele dicţionar de neologisme)

rezérvă s. f., g.-d. art. rezérvei; pl. rezérve
(Dicţionar ortografic al limbii române)

rezervá vb., ind. prez. 1 sg. rezérv, 3 sg. şi pl. rezérvă
(Dicţionar ortografic al limbii române)Sinonime:
REZÉRVĂ s. 1. (înv.) rezervaţie. (Mai are o ~ de alimente.) 2. v. marjă. 3. v. îndoială. 4. v. reţinere. 5. reticenţă, reţinere, (livr.) parcimonie. (O ~ neîntemeiată a cuiva.) 6. v. critică.
(Dicţionar de sinonime)

REZÉRVĂ s. v. răceală.
(Dicţionar de sinonime)

REZERVÁ vb. 1. a reţine. (I-a ~ un bilet la teatru.) 2. a opri, a păstra, a reţine. (Ţi-am ~ nişte măsline.) 3. a opri, a păstra, a ţine. (I-a ~ loc la rând.)
(Dicţionar de sinonime)

REZERVÁ vb. v. da, destina, hărăzi, hotăr, meni, orândui, predestina, rândui, sorti, ursi.
(Dicţionar de sinonime)


Cuvinte care încep cu literele: re rez reze rezer rezerv

Cuvinte se termină cu literele: va rva erva zerva ezerva